Tandartsenpraktijk Akersloot – Akersloot – Akersloot

Adresgegevens

Simon Pauwelslaan 1
1921 AX Akersloot

Tel: 0251-313799
E-mail: info@tpakersloot.nl

Hoe gezond is je mond?

Nieuws

Bijzondere vermelding kwaliteitsregister


Bij het uitspreken van de artseneed belooft de tandarts om de geneeskundige kennis van zichzelf en anderen te bevorderen. Het KRT registreert hoe tandartsen hun bekwaamheden actueel houden. Alle tandartsen in het kwaliteitsregister hebben een geldige BIG-registratie om hun beroep uit te oefenen, werken volgens praktijkrichtlijnen en spreken Nederlands.

Wij besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Daarom hebben wij een bijzondere vermelding in het openbare kwaliteitsregister gekregen: KRT+. Dat betekent dat wij in de afgelopen vijf jaar meer dan 180 uur bij- en nascholing hebben gevolgd om ons vak bij te houden.

 

Praktijk gevisiteerd en positief beoordeeld


In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat! De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en hebben deelgenomen.

Spoedklachten


De praktijk is telefonisch bereikbaar (0251 – 313 799) van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag van 8:30 en 12:00. Wij hebben tussen 12:00 – 13:00 pauze en nemen dan geen telefoon aan.

Bij spoed- en pijnklachten kunt u in de avond, vrijdag en in het weekend, bellen met de tandartspoedpraktijk in Alkmaar. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 8602.

 

Alleen nog nieuwe patiënten uit Akersloot welkom


De praktijk is vol en staat alleen nog open voor aanmeldingen van nieuwe patiënten uit Akersloot of voor familieleden van bestaande patiënten. Aanmelden kan overigens eenvoudig via deze site.

 

Patiëntenveiligheid


Wij werken volgens de laatste professionele standaarden van het RIVM en KNMT. Werk samen met uw tandarts aan uw eigen veiligheid. Neem bij elk bezoek een overzicht van uw medicijnen mee en informeer de tandarts waarvoor u deze middelen gebruikt. Meld ook als u (mogelijk) zwanger bent of allergieën heeft.